Stever Data AB

Välkommen!

Den öppna delen av denna webplats innehåller huvudsakligen en länksamling enligt översikten nedan.
Webplatsen innehåller länkar med anknytning dels till bokföring och dels till bredare områden som banker, aktier, media, ordböcker, söktjänster och Internet. På sidan övrigt finns även länkar till några specialområden. Avslutningsvis finns en sida som senare kommer att kräva inloggningsuppgifter. Tips på länkar eller om något är fel, skicka ett e-mail.
Redovisning
Skatteverket
Bolagsverket
Kontoplaner
BG- och PG-nr
VAT.nr inom hela EU
Registrering av företag
Information om bolag
Branschorganisationer
Lokalt Helsingborg
Ekonomi
Banker
Försäkringar
Aktiemäklare
Fondbolag
Tillsyn
Handelsplatser
Chatsidor
Media
Tidningar / TV / Webplatser
Allmänt / Ekonomi / IT
Svenska / Utländska
Sök
Ordböcker
Uppslagsverk
Översättningar
Söktjänster
Konsument-sidor
Prisjämförelser
Internet
Säkerhet
Hemsidor
Fria bra program
Övrigt och specialområden
Bridge
Fartkameror till GPS
Vädret
Övrigt
WikiLeaks
Några andra websidor
Logga in (ej aktiverad)
Hemlisar ;-)
Knapparna till höger finns för att enkelt kunna verifiera
att hemsidan följer standarden för HTML 4.01 och CSS.